To reveal is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop to reveal persoonsgegevens verwerkt. Onder persoonsgegevens verstaan wij iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt to reveal zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is to reveal, gevestigd in Harderwijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

to reveal verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijk adres
 • Organisatie
 • Branche
 • Functie (niveau)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld gedurende een training, in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben

to reveal verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Eventueel verzenden van een nieuwsbrief of andere informatieve en/ of reclame uitingen
 • Het afhandelen van facturatie
 • In het kader van de dienstverlening

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgenomen in systemen welke nodig zijn voor het leveren van de dienst en het bijhouden van de bedrijfsadministratie, waaronder het CRM en boekhoudpakket.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gegevens worden 5 jaar na het afronden van de training of het doorlopen traject of op verzoek verwijderd uit de administratie van to reveal.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

To reveal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. To reveal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

To reveal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@toreveal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. To reveal zal binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

To reveal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@toreveal.nl. Zie ook onze Responsible Disclosure Policy

Wijzigingen

To reveal houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien to reveal een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop to reveal uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website (www.toreveal.nl).