Wat is collegiale coaching?

Collegiale coaching is coaching tussen collega’s. Waarbij collega’s getraind worden om elkaar te coaching in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit raakt zowel de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden als de (persoonlijke) doelstellingen.

Betekenis van collegialiteit (bron wiki):

“Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is. Je ziet dus wat collega’s nodig hebben om hun werk goed en correct uit te voeren. (Bijvoorbeeld spontaan informatie doorspelen.) Collegialiteit betekent ook rekening houden met behoeften en belangen.”

Collegiale coaching is in die zin de ultieme vorm van collegialiteit.

Is collegiale coaching een instrument?

Het kan gebruikt worden om incidenteel in te zetten, maar dat is niet wat ik ermee beoog. Collegiale coaching gaat hier over een manier van samenwerken, het is een overtuiging, een besturingsfilosofie.

Wat is de kracht van collegiale coaching?

De kracht van collegiale coaching is dat je als teamgenoten samen optrekt, je weet precies wat er speelt in het team en kan daarop inspelen. Je hebt geen afhankelijkheid van een externe coach of de beschikbaarheid van een leidinggevende. Er is geen hiërarchisch verschil en dus ook geen impact op bijvoorbeeld je beoordeling. Dat geeft meer ruimte voor openheid over je ontwikkelpunten.

De rol voor de teammanager/ teamleider/ coördinator wordt ook helderder. Voorheen had iemand in zo’n rol altijd twee petten op. Één ten aanzien van de performance van de afdeling en de ander ten aanzien van de ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers. Deze laatste komt voor het overgrote deel in het team te liggen. Niet van de een op andere dag, maar in de loop van enkele maanden tot een jaar zal het team instaat zijn deze verantwoordelijkheid zelf te dragen.

Daarnaast volgt iedereen in het team dezelfde training en krijgt dezelfde begeleiding. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het geven en ontvangen van feedback. Dat is typisch een training die normaal binnen enkele weken weer vergeten is, maar door collegiale coaching blijft het thema actueel en werk je samen expliciet aan het verbeteren van de feedback cultuur. Je raakt gewend aan het geven en ontvangen van feedback, hierdoor kan je er in groeien en zal het niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief ook steeds beter gaan. Met andere woorden een veel effectievere feedbackloop.

Het laatste punt dat ik genoemd wil hebben; collegiale coaching is verre weg de beste manier om je kernwaarden in je organisatie te implementeren en te borgen. Ze worden integraal onderdeel gemaakt van de training die men volgt en komen daardoor niet alleen terug in de training, je interne communicatie maar ook in de coaching die plaats gaat vinden tussen de collega’s.

Kort samengevat; De kracht van collegiale coaching is dat je het bedrijfsbelang doorlopend verbindt met het individuele belang van de medewerker. Je maakt alles wat zich afspeelt in het OBS-model expliciet:

Is collegiale coaching iets voor alle bedrijven?

Nee, het is alleen geschikt voor organisaties die willen bouwen op vertrouwen en erin geloven dat als je het beste uit je medewerkers kunt halen dat dat het beste is voor je organisatie.

Daar komt bij dat je lef moet hebben om iets te expliciet te maken wat tot nu toe altijd impliciet was; elkaar verder helpen, open durven zijn, kwetsbaar, geen genoegen nemen met middelmatigheid.

Het is samen of niet.

Wat is er voor nodig om te werken met collegiale coaching?

De absolute basis voor collegiale coaching is dat er vertrouwen tussen medewerkers kan ontstaan. Daarnaast is het zaak dat deelnemers goed getraind worden, de vaardigheden van een goede coach zich eigen maken en er ruim voldoende draagvlak is vanuit het management en HR.

Hoe borg je dat collegiale coaching goed geïmplementeerd wordt?

Als je het doet moet je het goed doen en dat vraagt een gedegen aanpak. Ik ben daarom bezig met het opzetten van een netwerk van organisaties die werken met collegiale coaching en implementatiebegeleiders. Op die manier maken we gebruiken van elkaars kennis, tools, geleerde lessen en beproefde methodes.

Kijk voor meer informatie op www.collegiale-coaching.net

Zitten medewerkers wel te wachten op collegiale coaching?

We zijn niet gewend om op basis van coaching met elkaar om te gaan. De persoonlijke ontwikkeling van je collega is niet jouw zaak. Dat is traditioneel gezien iets tussen de persoon in kwestie en zijn of haar leidinggevende.

Zo’n verandering zal tijd vragen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is een proces dat de nodige aandacht verdiend, maar als je gelooft in de kracht van je medewerkers is dit het meest waardevolle cadeau dat je hen kunt geven.